Groen|drukken
 

Drukwerk duurzaam en milieuvriendelijk vervaardigen kan een extra instrument zijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij hebben in ons leveranciersnetwerk drukkerijen die met recht ‘groene drukker' genoemd mogen worden. Het milieuvriendelijke karakter kunt u met name terug vinden in de manier van produceren en het gebruik van speciaal geselecteerde grondstoffen of juist het achterwege laten van bepaalde (grond)stoffen.

Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan:
- drukinkten op basis van plantaardige olie > papier makkelijker recyclebaar
- geen gebruik van isoprophylalcohol > geen luchtemissie, gezonder werkklimaat
- chemievrij drukplaten produceren > geen gebruik van ontwikkelaar en fixeer
- gebruik van groene stroom
- energiezuinige huisvesting/productieruimte
- reinigen van de inktrollen met minder vluchtig wasmiddel > minder luchtemissie
- gebruik van FSC papier > verantwoord gebruik van bosbouwproducten